Visie en missie


Wij zijn een school waar betekenisvol geleerd wordt, vanuit de mogelijkheden van ieder kind. Hierin staan vaardigheden en eigenaarschap centraal
.

De volgende uitspraken staan bij ons hoog in het vaandel:

Als openbare school staan wij open voor alle kinderen.
Wij willen een school zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar.
Wij vinden zelfstandigheid van kinderen belangrijk.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen keuzes leren maken.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen problemen op kunnen lossen en vragen leren stellen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken in wederzijdse afhankelijkheid.
Wij zijn een school die volop in beweging is en constant op zoek is naar onderwijsverbetering en vernieuwing.
Wij zijn een school waar kinderen goed worden begeleid in de 21ste eeuwse vaardigheden.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen goed beheersen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl