Samen Leren in de Betuwe

Op onze school is per 1 augustus 2010 een groep gestart voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Inmiddels zijn er drie groepen die een dependance vormen van Lichtenbeek, school voor speciaal onderwijs van de Onderwijsspecialisten.

De groep zal hooguit twaalf leerlingen tellen, zodat er maximale aandacht aan ieders capaciteiten kan worden besteed. Aan deze groepen wordt lesgeven door ervaren leerkrachten en onderwijsassistenten uit het speciaal onderwijs.

Met deze voorziening is thuis-nabij onderwijs gecreëerd en integreren we, waar mogelijk, met deze groepen in de reguliere groepen van De Esdoorn. Wij zijn erg trots op deze voorziening. Een prachtig voorbeeld van Passend onderwijs!
Bent u geïnteresseerd laten staan. Contact met Linda van Raaij: coördinator van deze groepen. 

Hieronder kunt u een prachtig filmpje bekijken waardoor u een goed beeld krijgt van de groepen en de integratie met De Esdoorn. 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl