Absenties en Verlof

Wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet kan komen, dan willen wij dat graag schriftelijk, mondeling of telefonisch (niet per e-mail) vóór schooltijd van u vernemen.

Absentie van leerlingen wordt geregistreerd; dus ook ongeoorloofde afwezigheid. De leerplichtambtenaar kan ons naar deze gegevens vragen en actie ondernemen.

 U kunt binnenkort hier een formulier voor aanvraag extra verlof downloaden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl