Kinderraad

Onze school heeft een kinderraad. Uit de groepen 5 t/m 8 hebben twee kinderen een jaar lang zitting in deze raad. Zij komen elke 2e maandag na een vakantie een uur bij elkaar om zaken die door henzelf of door de school worden ingebracht te bespreken. De directeur leidt deze vergaderingen. Punten die o.a. ter sprake komen zijn: regels en afspraken, opruimen in de school, evaluatie IPC, gebruik computers.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl