Medezeggenschapsraad

De MR houdt zich bezig met ‘beleidszaken’, d.w.z. standpunt bepalen,  bespreken, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van de school te maken hebben. De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en voor de helft uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3). De raad komt over het algemeen éénmaal in de zes weken bijeen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken).

De agenda van deze vergaderingen wordt voorafgaand aan de vergadering als bijlage verstuurd met het Esdoornblaadje. U bent natuurlijk van harte welkom!  Voor vragen /opmerkingen betreffende het functioneren van de school kunt u bij de leden van de MR terecht. De namen van de leden zijn te vinden in de schoolkalender.

Naast de MR is er tevens een G(emeenschappelijke)MR. Zij behartigt de overkoepelende belangen van de zes scholen die onder StisamO (ons bestuur) vallen.

U kunt de MR mailen via mr@obsdeesdoorn.nl 

De notulen vindt u hier:
. 24 oktober 2017
18 september 2017
. 6 juli 2017deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl