Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag:     8.30 tot 14.30 uur                  

Woensdag:                                     8.30 tot 12.15 uur

Vrijdag:                    groep 1 t/m 4: 8.30 tot 12.00 uur

                                groep 5 t/m 8: 8.30 tot 14.30 uur

 

De groepen 1/2 zijn gedurende het schooljaar een aantal vrijdagen vrij. Deze staan op deze kalender vermeld.

’s Ochtends is er inloop vanaf 8.20 uur. Vanaf dat tijdstip mogen de kinderen rustig naar hun groep en alvast aan het werk gaan. Om 8.25 gaat de bel, iedereen moet dan naar binnen zodat de les om 8.30 uur kan beginnen.

Wij vinden het leuk als ouders belangstelling tonen voor wat er in de klas gebeurt. Wilt u dat dan na schooltijd doen?

In de kleutergroepen mogen ouders de kinderen in de groep brengen. Vanaf groep 3 mag u de eerste 2 weken mee de groep in, daarna zien wij graag dat u afscheid neemt van uw kind bij de deur van de groep.

Vakanties

Schooljaar 2017 - 2018
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2017
Herfstvakantie: 16 - 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december-5 januari 2017
Voorjaarsvakantie: 12 -16 februari 2018
2e Paasdag: 2 april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
April-Meivakantie: 30 april-11 mei 2018
2e Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 9 juli - 17 augustus 2018

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl