SchoolOndersteuningsProfiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen Passend Onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. In het overzicht dat u hieronder kunt downloaden, vindt u een beknopt overzicht van de ondersteuning die onze school kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

Of onze school voor uw kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Het overzicht is een verkorte vorm van het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Indien u vragen heeft over dit SOP of een afspraak wilt maken voor een gesprek hierover, kunt u contact opnemen met de directie van de school via 0481-371349 of via esdoorn@wonderwijs.nl.

Klik hier om het SOP te downloaden.