Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie (AC) biedt praktische hulp aan het onderwijzend personeel en door te fungeren als klankbord voor de ouders.
Verder heeft de AC als doel om de betrokkenheid van de ouders bij binnen- en buitenschoolse activiteiten te vergroten.
De AC onderhoudt het contact tussen de ouders en school.

Vrijwillige ouderbijdrage

Op school worden diverse feestelijke activiteiten georganiseerd zoals sinterklaas, kerst, carnaval en een paasactiviteit. Daarnaast vinden activiteiten plaats rondom de Kinderboekenweek, diverse culturele activiteiten, sport- en spelevenementen, afscheid groep 8 etc. Om de kosten van al deze activiteiten te kunnen betalen, vraagt de AC u een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,- per kind te voldoen. Daarnaast vragen wij € 20,- voor excursies of activiteiten in het kader van een IPC thema. U ontvangt daarover nog een brief.