Ondersteuning

Binnen de Esdoorn wordt voor kinderen waar dat nodig is rekening gehouden met de extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, dit vanuit verschillende zorgniveaus. Basisondersteuning (laag 1) vindt plaats binnen de klas. Wanneer er extra hulp nodig is die nog op klassenniveau kan plaatsvinden gaat de leerkracht aan de slag met dat wat binnen de mogelijkheden ligt eventueel met ondersteuning vanuit IB (laag 2).

Is er meer nodig, wordt er in overleg en na eventueel onderzoek, met de IB-er een handelingsplan opgesteld (laag 3). Heeft een leerling een eigen leerlijn (meestal pas vanaf groep 6) nodig of speciale zorg na extern onderzoek, dan wordt voor deze leerling een OPP (Ontwikkelingsperspectief) opgesteld en gekeken wat er nodig is om deze leerling te laten groeien en bloeien binnen onze school (laag 3).

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons School Ondersteuningsplan (SOP).