Informatieverstrekking

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

 • De 'Klasbord' ouderapp.
 • Door een tweewekelijkse nieuwsbrief.
 • Door de schoolgids, schoolkalender en website.
 • Ouders worden geïnformeerd over de toetsresultaten van de leerlingen op schoolniveau en individueel niveau.
 • Middels MijnRapportFolio.
 • Middels informatieavonden op school- en groepsniveau.
 • Middels oudergesprekken over hun kind.

 De cyclus oudergesprekken op De Esdoorn ziet er als volgt uit:

 • Vanaf de derde schoolweek: Groep 1 t/m 8: Start-/ kennismakingsgesprek.
 • November: Groep 1/2: facultatieve gesprekken (in ieder geval voor de nieuwe leerlingen)
  Groep 3 t/m 8: 10 minutengesprekken naar aanleiding van MijnRapportFolio, gemaakte afspraken van het startgesprek evalueren, bijstellen en nieuwe doelen stellen.
 • Januari: Groep 8: Adviesgesprekken
 • Februari/ maart: Groep 1 t/m 7: 10 minutengesprekken naar aanleiding van Mijnrapportfolio, gemaakte afspraken van het novembergesprek evalueren, bijstellen en nieuwe doelen stellen.
 • Juni: Groep 1 t/m 8: facultatieve gesprekken, maar altijd met ouders van zorgleerlingen. Gezien de aard van de gesprekken (zowel start- als rapport) is het belangrijk dat de leerling erbij aanwezig is (ook de kleuters). Het gesprek is namelijk niet bedoeld om inhoudelijk van alles af te stemmen, maar om een goede start te maken, samen de voortgang te bespreken, doelen op te stellen en/ of afspraken te maken.
  De ouders en leerlingen van de groepen 7 hebben wel allemaal een gesprek. Daarin zal het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs worden besproken.