Onze school

Onze school ligt in het centrum van Elst en heeft rond de 340 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 15 groepen, waarbij kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar zitten. (Met uitzondering van de kleutergroepen. Daar zitten jongste- en oudste kleuters samen in een groep.).
De school is gehuisvest is een prachtig gebouw dat deels monumentaal is. De vijf monumentale Esdoorns op het schoolplein geven de school een prachtig aangezicht en zorgen in de zomer voor een heerlijk overschaduwd schoolplein.

De Esdoorn is onderdeel van Brede school 'De Plataan'. Bij deze Brede school horen naast De Esdoorn ook de Onderwijsspecialisten met een dependance van Lichtenbeek, de SKAR met peuterspeelzaal de Notendop, kinderdagverblijf Tante Kers en BSO De Boomhut en de Driestroom met kindcentrum de Sterrenboom voor peuters met een ontwikkelingsachterstand.

Wij zijn een IPC school (zie ook de pagina 'IPC') en werken intensief samen met Lichtenbeek (zie de pagina 'Samenwerking met Lichtenbeek').

Onze school maakt deel uit van stichting Wonderwijs. Dat is een onderwijsorganisatie van 14 scholen voor openbaar en katholiek onderwijs in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.