Aanmelden

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen maken we onderscheid tussen kleuters die instromen als ze 4 jaar worden en kinderen die gedurende hun schoolloopbaan overstappen van een andere school (zij-instromers). Zie hieronder voor meer informatie hierover.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

Nieuwe kleuters:

 • Ouders kunnen ter oriëntatie op de school een afspraak maken met de schoolleiding voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.
 • Als ouders besluiten dat De Esdoorn de juiste school voor hun kind is, vullen zij het aanmeldingsformulier in en geven dit af bij school.
 • Ieder kind kan in principe op de dag dat het 4 jaar wordt, officieel geplaatst worden.
 • In overleg met de IB-er wordt besloten of een kind direct volledig kan starten, het kind geleidelijk instroomt, het kind niet geplaatst kan worden (zie Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs).
 • De leerkracht bij wie het kind in de klas komt zal ongeveer zes weken voor zijn/ haar vierde verjaardag contact opnemen met de ouders om kennis te maken en verdere afspraken te maken.
 • Het kind kan twee dagdelen meedraaien, in de weken voordat het 4 jaar wordt. Deze wenmomenten worden in overleg tussen ouders en leerkracht bepaald.
 • De ouders van de kinderen  die in mei of juni 4 worden, krijgen het advies hun kind pas na de zomervakantie in te laten stromen. Deze leerlingen zullen anders in een zeer drukke periode instromen, in een volle groep waarvan de samenstelling na de zomervakantie behoorlijk anders zal zijn. De kinderopvang heeft aangegeven dat deze kinderen daar kunnen blijven. 
 • De kinderen die in mei, juni, juli of augustus  4 worden en na de zomervakantie instromen hebben geen wenmomenten. Zij kunnen in de laatste schoolweek voor de zomervakantie een middag meedraaien.
 • De augustus en september kinderen (jarig in de periode eerste schooldag- 30 september) kunnen de eerste schooldag starten.
 • Deze kinderen kunnen vanaf dat moment de hele week naar school.
 • De ouders van de kinderen die in december jarig zijn, worden geadviseerd het kind pas in januari naar school te laten gaan. Eventuele wenmomenten in deze maand vinden plaats in overleg tussen leerkracht en ouders.
 • De verjaardag van de vierjarigen wordt niet op school gevierd. Dit gebeurt nog op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf.

Zij-instromers

 • De ouders die hun kind op onze school willen aanmelden, kunnen ter oriëntatie op de school een afspraak maken met de schoolleiding voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school. Voorwaarde hierbij is dat de vorige school hiervan op de hoogte is gesteld.
 • Als ouders besluiten dat De Esdoorn de juiste school voor hun kind is, vullen zij het aanmeldingsformulier in en geven dit af bij school.
 • Onze school zal bij de vorige school informatie inwinnen en aan de hand van deze informatie besluiten of een kind direct volledig kan starten, het kind geleidelijk instroomt, het kind niet geplaatst kan worden (zie Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs op de pagina 'Documenten/ beleid'.).
 • Als het kind bij ons op school kan starten zal, in overleg met de vorige school, de startdatum worden bepaald en zal de leerkracht bij wie het kind in de klas komt contact opnemen met de ouders om kennis te maken en verdere afspraken te maken.