Samenwerking met Lichtenbeek

Onze school werkt intensief samen met Lichtenbeek, een school die ZML onderwijs aanbiedt. Zo draaien de kleuters twee ochtenden in de week in de reguliere groep mee. Vanaf groep 3 doen de leerlingen van Lichtenbeek mee aan het bewegingsonderwijs. Daarnaast nemen alle leerlingen van Lichtenbeek deel aan het IPC (International Primary Curriculum), een thematisch aanbod van het zaakvakkenonderwijs. Per leerling bekijken wij of deze leerlingen ook nog op andere momenten kunnen meedoen met het reguliere onderwijs.

De komende jaren willen we de integratie met Lichtenbeek (school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen) nog verder vormgeven.
Daarnaast is het ons streven om als school toegankelijk te zijn voor alle leerlingen uit onze omgeving, ongeacht de eventuele problematiek die zij met zich meebrengen. Dit wil echter niet zeggen dat alle kinderen ook automatisch geplaatst kunnen worden op onze school. Per individueel geval bekijken we wat onze (on)mogelijkheden zijn.

Klik op onderstaand filmpje om het verhaal van een van onze ouders te horen over zijn ervaringen m.b.t. de samenwerking tussen De Esdoorn en Lichtenbeek.