Ouders

Op De Esdoorn willen we een goede relatie met onze ouders krijgen en houden. We werken immers samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder. Wij vinden het daarbij heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Ouders worden in een vroeg stadium betrokken bij het wel en wee van hun kind. Het is belangrijk dat de leerkracht en de ouders goed met elkaar samenwerken. Daarnaast maken wij graag gebruik van de expertise en betrokkenheid van ouders als klassenouder, in de Medezeggenschapsraad (MR), de Pleinfeestcommissie en de Activiteiten Commissie (AC). Helpende handen op allerlei manieren zijn noodzakelijk en onmisbaar.