Naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisschool is het zover. De stap naar het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. Een grote en belangrijke stap voor zowel de kinderen als ouders. Eerst worden de ouders en kinderen van groep 8 uitgenodigd voor de informatieavond VO in oktober. In januari wordt het schooladvies (type onderwijs) door de leerkracht met de ouders en kind besproken. Dit advies is gebaseerd op de schoolvorderingen, de werkhouding, de inzet en de betrokkenheid van het kind en is voorbereid door de adviescommissie (leerkrachten groepen 7 en 8, IB-er en directeur).

In februari wordt de door het ministerie verplichte doorstroomtoets, bij ons op school die van IEP, afgenomen.

Vóór die tijd gaan de ouders en kinderen op pad om de diverse scholen te bezoeken en krijgen zo een beeld van wat er binnen de mogelijkheden van het kind zoal te kiezen valt. Ook maakt groep 8, indien mogelijk, als geheel een dagje voortgezet onderwijs mee.

Uiteindelijk worden knopen doorgehakt en worden de kinderen eind maart bij hun nieuwe school aangemeld. Als uw kind officieel is ingeschreven bij de VO-school krijgen wij dat te horen en sturen wij een digitaal leerlingendossier op. U krijgt het dossier ook via de leerkracht. Hierin staan o.a. de uitslag van de IEP-toets en de uitslagen van de gemaakte toetsen op onze school.