Medezeggenschapsraad

Onze school heeft ook een MedezeggenschapsRaad (MR). Hierin hebben drie leerkrachten en drie ouders zitting.
In de MR worden vooral beleidsmatige zaken besproken die de school betreffen. Bijvoorbeeld Arbo-zaken, vaststelling vakantieregeling, het schoolplan, schooltijden, taakbeleid etc.
De MR kan met betrekking tot deze zaken advies uitbrengen of instemming verlenen aan de directie.
Eventuele vacatures voor de oudergeleding worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.
 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit: Bart-Jan Blijjenberg (OMR), Chantal Lijbers (PMR), Merel Jansen (PMR), Linda van Raaij (adviserend lid), Ngoc van de Koolwijk (adviserend lid), Tim Minkhorst (OMR), Thijs Hummelink (OMR) en Paul Baayens (PMR).

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar mr.esdoorn@wonderwijs.nl
U kunt hier het jaarverslag van schooljaar 2022-2023 lezen.

U kunt hier de notulen teruglezen.

- 18 december 2023
- 7 november 2023
- 27 september 2023
- 27 juni 2023
- 16 mei 2023
- 7 maart 2023
- 1 februari 2023