Kwaliteitsbeleid

Op onze school worden de verbeteronderwerpen gekozen volgens vaste afspraken. In juni van het lopende schooljaar is duidelijk wat de verbeteronderwerpen van het volgende schooljaar zijn. De evaluaties van de verbeteronderwerpen vinden per gekozen onderwerp plaats.

Op basis van de resultaten van onze zelfevaluatie stellen we de kwaliteit en prioriteiten voor verbetering vast.

We vragen ons hierbij af:
Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we er mee?

Wij evalueren en analyseren systematisch de kwaliteit van ons onderwijs. Tijdens studiedagen worden de resultaten van de halfjaarlijkse toetsen besproken. Hierbij wordt zowel naar individuele leerlingen als naar groepsprofielen gekeken. Deze gegevens gebruiken we bij het opstellen van verbeteronderwerpen en we gebruiken deze gegevens om de ouders te informeren over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Naast het verzamelen van gegevens van onszelf gebruiken we ook rapporten van externe instanties, zoals bijvoorbeeld het inspectierapport.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl