Verlof aanvragen

Voor de vierjarige kleuter geldt nog geen leerplicht. Dat komt pas als het kind 5 jaar is geworden. Op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand, dat uw kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. Heeft u een gewichtige reden om verlof aan te vragen, dan kunt hiervoor via deze website een formulier downloaden en de reden(en) duidelijk vermelden. (Geldt ook voor de vierjarigen.)
De directeur ontvangt het formulier graag minstens 10 dagen voor het moment van verlof en dan bekijkt hij de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.
U ontvangt de aanvraag altijd terug via de leerkracht van uw oudste kind met daarop de toe- of afwijzing. In onze schoolgids kunt u lezen op welke gronden u buitengewoon verlof kunt aanvragen.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan zal de school hier altijd melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Deze kan direct een proces-verbaal opmaken.