Zorg

Zorg

Van iedere leerling worden gegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor de groepsbespreking, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De intern begeleider beheert het CITO- leerlingvolgsysteem (LVS).

Leerlingvolgsysteem

Regelmatig bespreken de leerkrachten met de intern begeleider de groepsresultaten. De leerkrachten rapporteren drie keer per jaar aan de ouders met MijnRapportFolio. In het begin van het schooljaar maken wij gebruik van startgesprekken. Dit is een gesprek met de leerkracht, uw kind en ouders om de doelen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Daarnaast hebben wij 10-minuten gesprekken.

Gaat het iets moeilijker...

Als u of een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kan het zijn dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, met concentratie maar ook met samen spelen of samenwerken. We overleggen dan welke hulp gewenst is en nemen samen vervolgstappen. Toch kan het voorkomen dat we zelf niet over voldoende mogelijkheden beschikken om de situatie van uw kind te verbeteren. Dan zullen we, samen met u, gepaste hulp zoeken.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De scholen van ons samenwerkingsverband PassendWijs hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt. Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

We hebben de intentie om kinderen hier op school te ondersteunen in plaats van ze te verwijzen. Hierbij denken we altijd vanuit kansen en niet vanuit belemmeringen.

Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met de ouders. Betrokkenheid is belangrijk voor ons. Alles zal in nauw overleg en samenwerking met de ouders plaatsvinden. De relatie ouder-leerling-leerkracht staat hierbij centraal.

Visie en missie

Wij zijn een school waar betekenisvol geleerd wordt, vanuit de mogelijkheden van ieder kind. Hierin staan vaardigheden en eigenaarschap centraal.

Contact

OBS de Esdoorn
Chopinstraat 3
6661 CZ Elst
0481 - 371349
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor Het handboek voor Privacy 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Peter Tanamal. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website. Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT

Cookie instellingen