Vernieuwde visie op onderwijs

In september 2023 zijn beide teams van De Esdoorn en Lichtenbeek begonnen met het herijken van de visie op onderwijs. Naast het onderzoeken of de huidige visie nog wel voldoet, is er ook nadrukkelijk gekeken naar de wijze waarop we een gezamenlijke visie op onderwijs kunnen vormgeven.
Tijdens een drietal studiedagen zijn we aan de slag gegaan om onze 'Waarom?', 'Hoe?' en 'Wat?' vorm te geven. Hierbij hebben we het Koersplan van onze stichting (Wonderwijs), de theorie van 'De gouden cirkel' van Simon Sinek en de theorie van Gert Biesta over de doelen van ons onderwijs, als basis gebruikt . 
Met deze extra nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken tot nu toe.
Wat nog goed is om te weten is, dat in deze nieuwsbrief onze (vernieuwde) visie op onderwijs wordt beschreven en dat we de komende jaren aan de slag gaan om deze visie ook werkelijkheid te laten worden. Het kan dus zijn dat u bepaalde aspecten nu nog niet terug ziet, maar over een paar jaar wel. We kunnen immers niet alles tegelijk aanpakken.

Terug
Media
  • gouden cirkel